Easy taxi Košice

EASY TAXI je prvá taxislužba v Košiciach, poskytujúca prepravné služby
všetkým svojim klientom za pevne určené paušálne sadzby.

Ponuka služieb

Taxislužba nemá vyplnenú ponuku služieb.

Cenník služieb

1 adresa v Košiciach 3 €
mimo mesto/km0,50 €
1hod. - čakanie počas jazdy a zastavenia na požiadanie zákazníka po pristavení vozidla na adrese po 10 minútach 12 €
znečistenie interiéru 20 €

Stanovištia

Taxislužba nemá vyplnené stanovištia.

Vozový park

Taxislužba nemá vyplnený vozový park.